مرکز کار ایران

برچسب ها
برچسب: کاریابی
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خبر داد:
کاریابی خارجی به عنوان صاحب امتیاز دفتر هدایت و حمایت... در هر یک از گروه های مذکور به سامانه کاریابی...
کد خبر: ۱۴۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


کد خبر: ۱۴۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


کد خبر: ۱۴۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


کد خبر: ۱۴۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


کد خبر: ۱۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


کد خبر: ۱۴۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


کد خبر: ۱۴۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


کد خبر: ۱۴۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی
کد خبر: ۱۴۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


معاون وزیر کار اعلام کرد
کد خبر: ۱۴۵۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت :
کد خبر: ۱۴۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


دبیر مجمع کارآفرینان کشور گفت :
کد خبر: ۱۴۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


کاریابی های خارجی به نشانی https //forec mcls gov ir...
کد خبر: ۱۳۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


کد خبر: ۱۳۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷


کد خبر: ۱۳۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱


کد خبر: ۱۳۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱


کد خبر: ۱۳۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷


کد خبر: ۱۳۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۵


کد خبر: ۱۳۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


کد خبر: ۱۳۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵