مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار بین المللی
همکاری ایران و بلغارستان در حوزه روابط کار و مبارزه با فقر
مدیر کل امور بین الملل وزارت کار خبر داد

همکاری ایران و بلغارستان در حوزه روابط کار و مبارزه با فقر

مدیر کل امور بین الملل وزارت کار از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک ایران و بلغارستان توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان و وزیر کار و سیاست های اجتماعی بلغارستان خبرداد.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها