مرکز کار ایران

اخبار بین المللی
تدوین لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه۱۷۶ سازمان بین المللی کار با عنوان ایمنی و بهداشت کار در معادن
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کرمان خبر داد:

تدوین لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه۱۷۶ سازمان بین المللی کار با عنوان ایمنی و بهداشت کار در معادن

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به ماده ۱۷۶ در رابطه با ارتقای ایمنی در معادن به دولت تحویل داده شد که امیدواریم در آینده نزدیک این لایحه تقدیم مجلس شود.
سهم تعاون از واگذاری‌های دولتی کمتر از 1.5 درصد
ایجاد اشتغال در بخش تعاون 50 درصد ارزان‌تر است

سهم تعاون از واگذاری‌های دولتی کمتر از 1.5 درصد

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در جلسه کارآفرینان و تعاون‌گران با مقام معظم رهبری، خواسته‌های بخش تعاون را مطرح کردیم، گفت: با وجود تاکید قانون کمتر از یک و نیم درصد از واگذاری‌های دولت به بخش‌ تعاونی اختصاص یافته است.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها
پیشخوان