مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار اقتصادی
چقدر از منابع صندوق توسعه خرج اشتغال شد؟

چقدر از منابع صندوق توسعه خرج اشتغال شد؟

طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۰۶۵۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت تسهیلات به صورت ریالی سپرده گذاری شده که البته این رقم به غیر از منابع اشتغال روستایی است.
توسعه همکاری های مشترک بین ایران و سوریه
شریعتمداری در گفتگو با وزیر کار سوریه تاکید کرد

توسعه همکاری های مشترک بین ایران و سوریه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار ویدئوکنفرانسی با وزیر اموراجتماعی و کار سوریه از اعلام آمادگی ایران برای برداشتن گام های عملی به منظور توسعه همکاری های مشترک خبر داد.
پیشخوان
نظرسنجی
نظر شما در خصوص سیاستهای اشتغال دولت چیست؟
به شدت ناکار آمد هستند
تا حدودی موفق بوده اند
موفق بوده است
بیشتر از انتظار موفقیت داشته اند