مرکز کار ایران

اخبار اقتصادی
جلسه تعیین دستمزد چرا به نتیجه نرسید؟
عضو شورای عالی کار اعلام کرد

جلسه تعیین دستمزد چرا به نتیجه نرسید؟

عضوی شورای عالی کار با بیان اینکه رقم مدنظر نمایندگان تشکل های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل های کارفرمایی فاصله زیادی داشت، گفت: همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
اشتغال ۴۰هزار نفر از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی
مدیرعامل بانک عامل بخش تعاون خبر داد:

اشتغال ۴۰هزار نفر از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ایران با اشاره به اشتغال ۴۰هزار نفری در دو سال گذشته از محل اجرای برنامه «اشتغال روستایی و عشایری»، از پرداخت ۷۳ درصد تسهیلات این بانک به بخش تعاون خبر داد.
کاهش مشاغل غیررسمی با پرداخت دستمزد منطقه ای

کاهش مشاغل غیررسمی با پرداخت دستمزد منطقه ای

با پرداخت دستمزد منطقه ای، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که 88 درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که 50 درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.
پیشخوان