مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

صفحه نخست / عمومی
کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست برای طرح ملی مسکن ثبت نام کنند
معاون وزیر کار:

کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست برای طرح ملی مسکن ثبت نام کنند

معاون وزیر کار گفت: افراد واجد شرایط باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست به شراط داشتن حداقل ۳۵ سال از مشمولان این طرح محسوب می‌شوند.
هیئت دولت، فهرست مناطق غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد

هیئت دولت، فهرست مناطق غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد

هیئت دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.
دومین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰

دومین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسه دوم کمیته دستمزد دوشنبه برگزار می شود، گفت: هنوز زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نشده ، از این رو اجرای این مولفه به امسال یا سال بعد نمی رسد.
خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

کارکنان دولت که «مشمول بازنشستگی پیش از موعد» شوند، خطری جدی برای بازار کار است
خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

کارکنان دولت که «مشمول بازنشستگی پیش از موعد» شوند، خطری جدی برای بازار کار است
عضویت اتاق تعاون در ستاد تنظیم بازار با حق رای

عضویت اتاق تعاون در ستاد تنظیم بازار با حق رای

وزیر صمت در نشست مشترک با رئیس، معاونان اتاق تعاون و برخی مدیران عامل اتحادیه‌ها، با عضویت اتاق تعاون ایران با حق رای در ستاد تنظیم بازار موافقت کرد.
تبادل نیروی کار بین ایران و روسیه در دستور کار قرار گرفت

تبادل نیروی کار بین ایران و روسیه در دستور کار قرار گرفت

وزیر کار ایران به روسیه ‌پیشنهاد داد در زمینه تبادل نیروی کار پیش‌نویس موافقتنامه تدوین شود تا مذاکرات در این زمینه آغاز گردد.
در گفت و گوی وزرای کار ایران و روسیه تبادل نیروی کار در دستور کار قرار گرفت

در گفت و گوی وزرای کار ایران و روسیه تبادل نیروی کار در دستور کار قرار گرفت

شریعتمداری افزود: در زمینه تبادل نیروی کار نیز پیشنهاد می کنم پیش‌نویس موافقتنامه پیشنهادی خود را در اسرع وقت برای ما ارسال کنید تا مذاکرات را در این زمینه شروع کنیم.
پرداخت بخش عمده ای از اختصاص 1/5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها

پرداخت بخش عمده ای از اختصاص 1/5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرداخت بخش عمده ای از اختصاص 1/5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها
هیچ کارمند و عضو هیات علمی در طرح ساماندهی بیکار نمی‌شود
معاون وزیر علوم:

هیچ کارمند و عضو هیات علمی در طرح ساماندهی بیکار نمی‌شود

در طرح آمایش هیچ موسسه آموزش عالی حضوری وابسته به وزارت علوم تعطیل نمی‌شود