معلمان آمریکایی شعار می‌دهند: مانند قورباغه‌هایی شده‌ایم که در حال پختن‌مان هستند. آنها به پایین بودن سطح دستمزدها و بودجه آموزش درکنار نبود امنیت خود معترض هستند.


به گزارش ایلنا به نقل از وبسایت روزنامه گاردین، معلمان آمریکایی از ماه می تاکنون در اعتصاب هستند. آنها به خیابان‌ها آمده و شعار می‌دهند: مانند قورباغه‌هایی شده‌ایم که در حال پختن‌مان هستند.

آنها به پایین بودن سطح دستمزدها و بودجه آموزش معترض هستند و می‌‌پرسند که چرا دولت به‌جای افزایش بودجه آموزشی، تنها بودجه دفاعی کشور را افزایش می‌دهد.

اعتراضات معلمان از ایالت‌های ویرجینای غربی، اوکلاهاما و آریزونا به مناسبت انقلاب کارگری-دانشجویی می سال ۱۹۶۸ آغاز شده و حالا به کل کشور رسیده است.

دستمزد معلمان آمریکایی هنوز ۱۷ درصد پایین‌تر از میانگین دستمزد کارگران در سال ۲۰۱۵ است. به معلمان آمریکایی وعده داده شده که در سال جاری تا ۲۰ درصد به دستمزدهای آنها اضافه شود با این حال آنها دست از اعتراض برنداشته‌اند.

«اِمی ویزینو» معلمی که در ایالت آریزونا کار می‌کند به خبرنگار گاردین می‌گوید: ما در مدرسه با دردسرهای فراوانی از ناحیه دانش‌آموزان مواجه هستیم. کلمات وحشتناک، گاز گرفتن، لگدزدن و... رفتارهایی است که از ناحیه دانش‌آموزان با معلمان صورت می‌گیرد.

امی ادامه داد: از این رو من استرس زیادی را با خود به خانه می‌برم و این برای خود و فرزندانم آزاردهنده است. اینها همه این در حالی است که ساعتی ۱۱ دلار دستمزد می‌گیرم. برای همین برای اعتراض و برگزاری اعتصاب به خیابان می‌روم. این موضوع تعارضی با علاقه من برای آموزش به کودکان ندارد. ما به اعتصاب ادامه می‌دهیم تا فقر دستمزدی برداشته شود.