مرکز کار ایران

آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

برنامه‌های تبصره 18 برای اشتغالزایی تنها بهانه‌ای برای پول‌پاشی بود

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف تبصره 18 قانون بودجه 97 درباره اشتغالزایی، اعلام کرد: برنامه‌های تبصره 18 تنها بهانه‌ای برای تزریق منابع ارزان بوده است و هیچ سازوکاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع تزریق شده پیش‌بینی نشده است.