مرکز کار ایران

سیاسی
واریز حقوق مرداد کارگران هفت تپه تا پایان هفته
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار

واریز حقوق مرداد کارگران هفت تپه تا پایان هفته

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با تاکید بر اینکه، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مخالف  بازداشت  کارگران است، از واریز حقوق مردادماه کارگران هفت تپه تا پایان هفته خبرداد.
اقتصادی
افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۵ درصد
ربیعی خبر داد

افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۵ درصد

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سهم اشتغال روستایی در حال حاضر به ۲۵ درصد افزایش یافته است، گفت: تا پایان دولت ۹۰ درصد روستاها گازرسانی می‌شوند.
سرمایه در گردش به واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود
منصوری در جلسه اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه همدان

سرمایه در گردش به واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به واحدهای مستقر در مناطق خارج از شهرک‌های صنعتی نیز می توان سرمایه در گردش پرداخت کرد و منعی در این زمینه وجود ندارد.
اجتماعی
بازسازی اولین ورزشگاه کارگری کشور آغاز شد
با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازسازی اولین ورزشگاه کارگری کشور آغاز شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دستور و نگاه ویژه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازسازی اولین ورزشگاه کارگری کشور آغاز شد.
سهم ۴۴ درصدی تحصیل‌کرده‌ها
بیشتر بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند

سهم ۴۴ درصدی تحصیل‌کرده‌ها

جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد بیشترین جمعیت بیکاران کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند و سهم ۷۵.۴ درصدی از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده اند.
اول تفهیم، بعد اِعمال قانون!
عدم احضار فوری کارفرما بعد از بروز حادثه کار

اول تفهیم، بعد اِعمال قانون!

وقتی منظور فقط صیانت از تولید و بهره‌وری باشد، جلوگیری از احضار فوری کارفرما، فوق‌العاده خوب است اما در کنار این مساله، الزام، تعهد و پایبندی به اصول ایمنی بایستی جدی گرفته شود.
دانش و فناوری
با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی :

" بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال" افتتاح می شود

با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اولین نهاد توسعه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطلاعات وارتباطات ذیل برنامه اشتغال فراگیر، با عنوان " بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال" افتتاح می شود.
دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی عنوان شد:
استارت آپ ها بستر خوبی برای اشتغال در ایران هستند
در بیست و پنجمین نشست علمی

دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی عنوان شد: استارت آپ ها بستر خوبی برای اشتغال در ایران هستند

در بیست و پنجمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکبر هاشمی، پژوهشگر حوزه استارت اپ ها درباره رویکرد این حوزه به مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخت و این حوزه را بستر دست نخورده ای برای توسعه سریع میزان اشتغالزایی در ایران دانست.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها